Petition Closed

Vi begär en rättvis bedömning av ryska gymnasiebetyg.

This petition had 526 supporters


Требуем справедливой оценки российских аттестатов!

С 1 января 2017 года Шведский совет высшего образования, UHR, сильно занизил пересчет российских аттестатов на шведские баллы. Теперь золотой медалист из российской школы получает всего 19 баллов, а не максимальные 20. Если в аттестате есть хотя бы одна четверка, то балл становится ещё меньше - всего 18. С тремя четверками будет уже меньше 17 баллов. Учитывая, что и компенсационные очки за меньшее количество баллов будут меньше, в сумме это получается на 3 балла меньше, чем в 2016 году. Такое занижение делает невозможным поступление с российскими аттестатами на престижные программы в университете. Шведский совет высшего образования объяснил данные изменения тем, что среди поступающих из России отличников больше, чем среди поступающих шведов, а значит, получить высший балл в России легче, чем в Швеции. Мы считаем, что это заключение ошибочно и лишено всякой логики и оснований. Кроме того, созданная Шведским советом высшего образования таблица для переоценки российских аттестатов является несправедливой и дискриминационной. Поэтому мы требуем пересмотра новых правил и справедливой оценки российских аттестатов.

Från den 1 januari 2017 ändrade Universitets- och Högskolerådet reglerna för ryska sökande studenter. De sökande från Ryssland som har högsta betyg 5 i det ryska systemet (motsvarar MVG i den gamla svenska skalan) kan få maximum 19 i Sverige enligt de nya regler, medan sökande från samtliga andra länder kan fortfarande få 20. De som har betyg 4, (motsvarar VG i den gamla svenska skalan), förlorar i genomsnitt 3 poäng av betygets värde, vilket är väsentlig skillnad när man söker till högskolan. På grund av de nya reglerna förlorar gymnasiebetyg från Ryssland meritvärde i sådan utsträckning att ryska studenter i praktiken helt utesluts från attraktiva utbildningar så som läkare, jurist, psykolog osv och missgynnas till resterande utbildningar. Anledningen till de nya regler, enligt UHR, är att det är lättare att få högsta betyget i Ryssland jämfört med Sverige, eftersom det finns mer sökande med högsta betyg från Ryssland än från Sverige. Vi tycker att den slutsatsen är ologisk, ogrundad och missriktad och själva tabellen för Ryssland är orättvis och diskriminerande. Därför begär vi revision av de nya reglerna. Vi begär en rättvis bedömning av ryska gymnasiebetyg.Today: Марина is counting on you

Марина Фёдорова needs your help with “Universitets- och Högskolerådet : Vi begär en rättvis bedömning av ryska gymnasiebetyg.”. Join Марина and 525 supporters today.