De UA versus Peter Benoit: geen geroddel, wél bewijzen

De UA versus Peter Benoit: geen geroddel, wél bewijzen

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jan Dewilde started this petition to Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem

Antwerpen, 6 januari 2022

 

Geachte heer Rector,

Betreft: het verwijderen van het beeld van Peter Benoit

Sinds juni 2021 wordt door een professor geschiedenis van uw universiteit het gerucht verspreid dat componist, dirigent en pedagoog Peter Benoit (1834-1901) een ‘bijzonder onfraai verleden’ inzake kindermisbruik zou hebben. In september heeft diezelfde professor bij zijn vertrek als decaan een beeld van Benoit laten verwijderen uit een universiteitsgebouw, nota bene de plek waar decennialang diens Conservatorium was gevestigd. Als reden gaf hij op dat Benoit op het einde van zijn leven geen knapenkoren meer mocht dirigeren, waarmee de professor dus opnieuw pedofiele handelingen suggereerde. Alhoewel hij meerdere keren en vanuit verschillende hoeken om bewijzen werd gevraagd, weigerde hij zijn bronnen te openbaren, ook niet nadat u hiervan op de hoogte werd gebracht.

Nadat er reuring in de pers ontstond vernamen we dat u de beslissing van de gewezen decaan ongedaan wil maken, maar ook dat u een onderzoek wil beginnen dat lang kan duren (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/24/borstbeeld-peter-benoit-ua/).

Ondertussen is het kwaad geschied en hangt er nu al maanden een donkere schaduw boven Peter Benoit. Programmatoren, musici, beleidslieden, muzikanten, studenten en docenten vragen zich of zij zich nog ten volle mogen engageren voor het werk van deze belangrijke cultuurhistorische figuur. De aanklacht is immers niet min en de gevolgen van deze beschuldiging hebben een reële impact op het artistieke en erfgoedkundige werkveld. Toch werd tot op heden niemand in kennis gesteld van de bewijzen waarover de gewezen decaan zegt te beschikken.  Er is onderzoek, noch debat, maar het borstbeeld van Benoit werd wel al verwijderd en de imagoschade voor deze eminente componist, dirigent en pedagoog is onvermijdelijk geleden. Historische figuren kunnen zichzelf nu eenmaal niet verdedigen.

Mogen wij daarom met aandrang vragen dat de professor in kwestie geen moment langer wacht om zijn bronnenmateriaal te delen, zodat ook andere vorsers hun werk kunnen doen en hun eigen conclusies kunnen trekken. Het is de enige manier om een sereen debat mogelijk te maken. Zowel u als de aftredend decaan zijn professoren geschiedenis; wij vragen niets meer dan dat u vertrouwen schenkt aan de methodes van uw discipline en de manier waarop uw collega's die beoefenen.

Met dank voor uw aandacht

 

 

 
0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!