Petition Closed
Petitioning Universidade de Santiago de Compostela
This petition will be delivered to:
Universidade de Santiago de Compostela

non ao apoio ao maltrato animal

As universidades públicas son un dos espellos máis directos das sociedades ás que sirven coa creación, difusión e transferencia de coñecemento. Neste sentido, que a Universidade de Santiago de Compostela inclúa nas súas guías para estudantes estranxeiros unha fotografía dunha corrida de touros como un dos "atractivos" máis de Galiza e/ou España non parece en absoluto axeitado.


Letter to
Universidade de Santiago de Compostela
non ao apoio ao maltrato animal