Peticija za ukidanje Republike Srpske

Peticija za ukidanje Republike Srpske

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Aldin Siranovic started this petition to United Nations Security Council and

--------PETICIJA ZA UKIDANJE ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA------

---English version below---

Ista peticija bit će podnešena i za ukidanje FBIH, Kantona te zabrane rada nacionalnim političkim partijama koje zavađaju narod!

ZAŠTO?

Zbog učestale ideologije napada na Bošnjačko stanovništvo, pozivanja na ponavljanje Srebrenice i zbog učestale četniče ideologije pokrećem ovu peticiju!

1.Zato što je nastao na genocidu nad bošnjačkim narodom počinjenim u Srebrenici 1995  a dokazanim presudama u HAGU - Mladiću i Karadžiću

2. Zato što je kompletno političko i vojno rukovodstvo presuđeno za UZP i zločine.

3. Zato što ideologija genocida i ubijanja i dalje se razvija u entitetu RS kroz odluke vlasti i Milorada Dodika koji podržava ratne zločince i iste hvali i dodjeljuje im priznanja.

4. Zato što Entiteti u BiH i RS i Federacija imaju ogromnu administraciju i troše ogroman novac stanovnika BiH dok ništa ne rade na poboljšanju životnog standarda stanovnika BiH

5. Zato što BiH kroz ovako teritorijalno ustrojstvo i administraciju ne može napredovati.

6. Zato što su SAD inicijator Dejtonskog mirovnog sporazuma a i garant istog moraju ispraviti historijsku grešku ukidanjem , entiteta i konstitutivnih naroda te uspostavljanja građanske države.

7. Zato što glavni predstavnici iz RS kao što je Milorad Dodik negiraju BiH i njeno postojanje a dobijaju plate od BiH

POMOZITE GRADJANIMA BIH DA DOBIJU ZASLUZAN BOLJI ŽIVOT  BEZ NACIONALIZMA , PODJELA I RATOVA!

-------------------------------------------------------------------------------------

English version:

 

-------- PETITION FOR ABOLITION OF THE ENTITY OF REPUBLIC OF SRPSKA ------

The same petition will be submitted for the abolition of the FBIH, the Canton and the ban on the work of national political parties that mislead the people!

Due to the frequent ideology of attacks on the Bosniak population, calls for a repeat of Srebrenica and due to the frequent Chetnik ideology, I am launching this petition!

WHY? 1. Because it was made by the genocide against the Bosniak people committed in Srebrenica in 1995 and proven by the verdicts in The Hague - Mladic and Karadzic

2. Because the entire political and military leadership has been convicted of crimes against humanity.

3. Because the ideology of genocide and killing continues to develop in the RS entity through the decisions of the government and Milorad Dodik, who supports and praises and awards war criminals.

4. Because the Entities in BiH and RS and the Federation have a huge administration and spend huge money what belongs to the people of BiH while doing nothing to improve the living standards of the people of BiH

5. Because BiH cannot progress through such a territorial organization and administration.

6. Because the United States is the initiator of the Dayton Peace Agreement and its guarantor, it must correct the historical mistake by abolishing the entities and constituent peoples and establishing a civil state.

7. Because the main representatives from RS, such as Milorad Dodik, deny BiH and its existence and receive salaries from BiH

-HELP THE PEOPLE OF BOSNIA TO LIVE BETTER without wars.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!