Recognise the Kurds as People

0 have signed. Let’s get to 1,000!


English | Kurdî | Русский | Deutsch | عربي

Several sources, among of them the Treaty of Sèvres 10-Aug-1920, proof that there are more than 50 million Kurd People across the globe located in their land Kurdistan residing among Turkey, Iran, Iraq and Syria. Kurds were divided into these countries after the failure of implementing the Treaty of Sèvres and implementation of the Sykes-Picot Agreement which artificially pushed us into a "Minority" Status by not giving the Kurd People an own state. 

Still we the Kurd People who since thousands of Years are residing on our land and have our Kurdish language, culture and history, identify ourselves as Kurd People irrelevant of the nationality we hold. 

The 4 Governments of Turkey, Iran, Iraq & Syria do not welcome or accept the existence of the Kurd People Identity. We have been for decades oppressed, assimilated, discriminated, murdered and tried to be completely illuminated by the regimes of those 4 countries. 

The KURD PEOPLE believes that we should be able like all other People to embrace our identity and defend our cultural rights and protect ourselves from racism by having a voice and by being recognised as People. 

The United Nations & International community is not giving us this Voice by calling us a minority. 

A representation among the nearly 200 seats at the United Nations which represents the Kurd People could change this circumstance and allow us to participate in the Global community and develop the peace movement in the middle east and the world. We would like to communicate our objections and interests as Kurd People to the world, since the states we have been divided in rejects us.

The United Nations was founded on the fundament to represent nations and people and not just states. We call herewith for a resolution acknowledging that the Kurds are People and not a minority to conduct an impartial population census of the Kurds in these countries, to recognise our national identity wherever we are, and include us in the international community by granting us a seat which will represent the 50 million + KURD PEOPLE and give us a Voice.

We appreciate every support signing our Petition to help us raising our Mission to the United Nations.


#Sign4Kurds

.................................................

Ji bo nasîna kurdan wekî netewek biserêxwe, tu jî navê xwe bide!

Bi armanca pejirandina kurdan wekî netew û pêkanîna nûneratîya wan di nav rêxistina Netewên Yekbgirtî (NY) de.

Gelek çavkaniyên dîrokî, - yek ji wan Peymana Sevrê ya 10-08-1920 an-, reseniya hebûna bi dehên mîlyon (niha zêdeyî 50 milyonî), kurdên li ser xaka xwe ya dîrokî – Kurdistan tekez dikin. Kurd îro jî li wî welatê xwe yê ko di navbera Turkiyê, Îranê, Îraqê û Sûriyê de hatine dabeş kirin, dijîn. Parçekirina kurdan di nav sînorên van dewletên nuhavakirî de, encama xalbendên nehînî yên Peymana Saykes – Picot û paşguhxistina biryarên Peymana Sevrê yên derbarî pêkanîna statuyeke yasayî ji bo kurdan, bû. Peymana Saykes – Picot netewa kurd ji mafê çarenûs û avakirina dewleta wê ya netewî bêpar hişt, bi neheqî ew mîna çar ”kêmnetewên” neyasayî, li her çar dewletan, hesibandin.

Em endamên netewa kurd, hîn li ser xaka xwe ya dirokî dijîn, xwedî ziman û çandeke taybet in, dîroka me ya netewî ji hezarên salan ve navdar e, û tevî nasnameya li ser me ferzkirî, em xwe neteweke cihê û serbixwe dibînin.

Hikumetên Tirkiyê, Îran, Îraq û Sûriyê, nasnameya netewa kurd napejirînin û hebûna wê, mîna neteweke serbixwe, nas nakin. Bi dehan sal in, netewa me, ji alîyê van rêjîman ve, tuşî çewisandina hovane, cidahîya nijadperestî, asîmîlekirina bi zorê, kuştin û helmetên komkujîyê dibe.

Em kurd, mîna hemû mirovên din, sûr in li ser mafê parastina nasname û çanda xwe, sûr in ko em xwe li hemberî planên nijadperestîyê biparêzin.

Em hewl didin ko em, wek netew bên pejirandin û nûnerîtîya me di sazîyên navnetewî de bi cih bê. Lê mixabin, ji ber binavkirina me wek kêmnetewe, NY û Civata Navnetewî ev nûneretî hîn nedane me.

Eger kurd bibin xwedî deng û nûnerîtîya wan cihekî di nav zêdeyî 200 kursiyên (NY) de hebe, dê rewşa siyasî li herêmê bê guhertin û rê li ber kurdan vebe ko beşdarîyeke çalak di civata navnetewî de bikin û hewildanên aştîyê li Rojhelata Navîn û cihanê xurttir bikin. Em netewa kurd, ji ber ko dewletên dagirkirên welatên me, me napejirînin û ji bo nemana me dixebitin, em neçar in dengê xwe bigihînin cihanê…

Rêxistina Netewên Yekbûyî ji bo nûnerîtîya netewan, ne tenê ji bo dewletan, hatiye damezirandin. Lewra jî em daxwaza biryareke navnetewî dikin ko kurd wek netew, ne kêmnetewe, bên nasîn, serjimareke bêlayene li van welatan ji bo hejmara kurdan bê pêk anîn. Em herwiha dixwazin ko nasnameya me ya netewî, li her cihê em lê dijîn, bê pejirandin, û bi riya destxistina deng û nûnerîtîya 50 milyon mirovên kurd, em jî têkevin nav civata navdewletî.

Em imzekirina vê nameya ji bo NY û piştgirîya xebata encamdana armancên wê, bilind dinirxînin.

Ji bo kurd wekî gel bêne nasîn, imze bike!

.................................................

Признать курдов, как народ!

Несколько источников, в том числе Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года, доказывают, что более 50 миллионов курдов живут на своей земле Курдистан, которая находится в Турции, Иране, Ираке и Сирии. Курды были разделены на эти страны после неосуществления Севрского мирного договора и реализации Соглашения Сайкса-Пико, которое искусственно подтолкнуло нас к статусу «меньшинства», не дав курдскому народу собственное государство.
Тем не менее мы, курды, которые на протяжении тысячелетий проживают на нашей земле и имеют свой курдский язык, культуру и историю, идентифицируем себя, как курды, не имеющие отношения к национальности, которую мы имеем.
Четыре правительства Турции, Ирана, Ирака и Сирии не приветствуют и не признают существование идентичности курдов. В течение десятилетий нас угнетали, ассимилировали, дискриминировали, убивали и режим этих четырех стран пытался полностью нас уничтожить.
КУРДСКИЙ НАРОД верит, что мы, как и все другие народы, должны иметь нашу идентичность, должны защитить свои культурные права и защитить себя от расизма, иметь голос и быть признанными, как народ.
Организация Объединенных Наций и международное сообщество не дают нам этого голоса, называя нас меньшинством.
Представительство, которое представляет курдский народ и которое занимает почти 200 мест в Организации Объединенных Наций, могло бы изменить это обстоятельство и позволить нам участвовать в глобальном сообществе и развивать движение за мир на Ближнем Востоке и в мире. Мы хотели бы сообщить миру о наших возражениях и интересах как курдов, так как государства, в которых мы разделились, отвергают нас.
Организация Объединенных Наций была основана на фундаменте для представления наций и народов, а не только государств. Настоящим мы призываем принять резолюцию, признающую, что курды - это народ, а не меньшинство, для проведения беспристрастной переписи населения курдов в этих странах, для признания нашей национальной идентичности, где бы мы ни находились, и включения нас в международное сообщество, предоставив нам место, которое будет представлять 50 миллионов + КУРДСКИЙ НАРОД и даст нам голос.
Мы ценим любую помощь в поддержке нашей петиции, чтобы помочь нам повысить нашу миссию при Организации Объединенных Наций.

.................................................

Viele Quellen belegen, darunter der Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920, daß mehr als 50 Millionen der Kurden rund um den Erdball in ihrem Land Kurdistan leben, das sich in der Türkei, dem Iran, dem Irak und in Syrien befindet. Kurden wurden auseinandergerissen und diesen Ländern zugeordnet, nachdem der Vertrag von Sèvres nicht umgesetzt wurde und uns das Sykes-Picot- Abkommen künstlich in den Status als "Minderheit" abdrängte, weil dem Kurdischen Volk der eigene Staat verwehrt wurde.


Wir, das kurdische Volk, als das wir seit tausenden von Jahren auf unserem Land leben und unsere kurdische Sprache, Kultur und Geschichte haben, identifizieren uns unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit wir haben, als kurdisches Volk.


Die 4 Regierungen der Türkei, des Iran, des Irak & Syriens begrüßen weder, noch akzeptieren sie die Existenz der Identität als kurdisches Volk. Wir sind über Jahrzehnte unterdrückt, assimiliert, diskriminiert und ermordet worden, und die Regime dieser 4 Länder haben versucht uns vollständig auszulöschen.


Das KURDISCHE VOLK glaubt, dass es uns wie allen anderen Völkern zusteht, dadurch unsere Identität anzunehmen, unsere kulturellen Rechte zu verteidigen und uns gegen Rassismus zu schützen, daß wir eine Stimme haben und als Volk anerkannt sind.


Die Vereinten Nationen & die internationale Gemeinschaft geben uns diese Stimme nicht, indem sie uns eine Minderheit nennen.


Eine Vertretung, die das kurdische Volk repräsentiert, unter den fast 200 Sitzen bei den Vereinten Nationen könnte diese Umstände ändern und uns erlauben, an der globalen Gemeinschaft teilzuhaben und die Friedensbewegung im Nahen Osten und der Welt zu entwickeln. Wir wünschen uns, der Welt unsere Einsprüche und Interessen als kurdisches Volk mitzuteilen, denn die Staaten, in die wir aufgeteilt worden sind, weisen uns zurück.


Die Vereinten Nationen wurden auf dem Fundament gegründet, Nationen und Völker zu repräsentieren, nicht nur Staaten. Hiermit rufen wir auf zu einer Resolution: bestätigend, dass Kurden ein Volk und nicht eine Minderheit sind, eine unparteiische Bevölkerungszählung in allen diesen Ländern durchzuführen, unsere nationale Identität, wo immer wir leben, anzuerkennen und uns in die internationale Gemeinschaft aufzunehmen durch die Gewährung eines Sitzes, der das 50 Millionen + KURDISCHE VOLK repräsentiert und uns eine Stimme geben wird.


Wir würdigen jede unterstützende Zeichnung unserer Petition als Hilfe, unser Anliegen bei den Vereinten Nationen vorzubringen.

............................................................................................

وقع من أجل الكورد!

 
من أجل تمثيل الشعب الكوردي بمقعد خاص في الأمم المتحدة!
 
     تؤكد العديد من المصادر التاريخية، ضمنها معاهدة سيفر 10أغسطس 1920 ، على وجود شعب كوردي على أرضه التاريخية قوامه عشرات الملايين، (حالياً يقدر هذا العدد بأكثر من 50 مليون في العالم أجمع)، يقطن معظمهم في الجغرافيا التاريخية لكوردستان (المقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا). حيث تم تقسيمهم ضمن حدود هذه البلدان الناشئة حديثاً، جراء تطبيق البنود السرية لاتفاقية سايكس بيكو وبعد فشل تحقيق كيان كوردي وفق معاهدة سيفر، التي حرمت الشعب الكردي من تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته ودفعته بشكل مصطنع إلى وضع "أقلية" غير معترفة.
     نحن ممثلو الشعب الكوردي ما زلنا نعيش على أرضنا ونملك لغتنا الخاصة بنا وثقافتنا وتاريخنا القومي المميز منذ آلاف السنين، ونعتبر أنفسنا شعبا مستقلا بغض النظر عن الجنسية التي تم فرضها علينا.
     لا تقر حكومات كل من تركيا وإيران وسوريا والعراق بهوية الشعب الكوردي ولا تعترف بوجوده كقومية متميزة. ومنذ عقود طويلة يتعرض شعبنا للإضطهاد والتمييز العنصري والصهر القسري والقتل، وتقترف بحقنا حملات الإبادة التامة من قبل أنظمة هذه البلدان.
     نحن الكورد نؤمن بحقنا في التمتع بهويتنا إسوة بغيرنا من البشر والدفاع عن حقوقنا الثقافية  وحماية أنفسنا من المخططات العنصرية، ونسعى للإعتراف بنا كشعب، ولتمثيلنا في المحافل الدولية،  ولكن للأسف الشديد لا تمنحنا الأمم المتحدة والأسرة الدولية حق التمثيل من منطلق إعتبارنا أقلية..
     إن منح صوت للشعب الكوردي ليتم تمثيله بمقعد إلى جانب أكثر من 200 مقعدٍ في الأمم المتحدة من شأنه تغيير المعادلة وفتح المجال لنا بالمساهمة الفعالة في المجتمع الدولي وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط وفي العالم. إننا كشعب كوردي مضطرون لإيصال صوتنا إلى العالم لأن الدول التي تقتسم بلادنا ترفضنا وتلغينا...  
     لقد تأسست الأمم المتحدة لتمثل الأمم والشعوب وليس الدول فقط. وبالتالي ندعو لإتخاذ قرار دولي يعترف بالكورد شعبا وليس أقلية، ولإجراء إحصاء سكاني محايد للكورد في هذه البلدان؛ كما نطالب بالإعتراف بهويتنا القومية أينما حللنا وإدماجنا في المجتمع الدولي بمنحنا مقعدًا خاصاً وصوتا يمثل أكثر من 50 مليون إنسان كوردي.
     نحن نقدر جداً كل توقيع على عريضتنا وأي دعم لها لإنجاز مهمتنا لدى الأمم االمتحدة.
 
                                        وقع من أجل الكورد