ร่วมลงชื่อถอดถอน “พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์” ออกจาก ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!


ร่วมลงชื่อถอดถอน “พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์” ออกจาก ตำแหน่ง ผบ.ทบ.

#ถอดถอนอภิรัชต์