เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ ช่วยกดดันให้กกต.เปิดเผยคะเเนนรายหน่วยทั่วประเทศ โดยด่วนเพื่อความโปร่งใส

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


พวกเราได้พบข้อพิรุตในการนับคะแนนตามเขตเลือกตั้งต่างๆ บางเขตพบบัตรเกินจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ ขนาดกกต.แถลงนับคะแนน 100 % แต่ตัวเลขดันไม่ตรงกับเอกสาร

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนรายหน่วยเพื่อให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบนั้นถือเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสในการทุจริตเลือกตั้งได้