We want a Romani Flag Emoji

We want a Romani Flag Emoji

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

European Roma Rights Centre started this petition to Unicode Consortium and

Scroll down for text in Albanian! Version in English or Romanes.

ALBANIAN

Komuniteti Rrom përfaqëson minoritetin etnik më të madh në Europë. Ne Rromët, kemi kontribuar në Europë me trashëgiminë tonë kulturore, gjiuhën, artin dhe muzikën. Kemi prodhuar dhe influencuar disa nga kompozitorët, valltarët, aktorët dhe artistët më të mirë të kontitetit dhe sot jemi pjesë integrale e një mozaiku vibrant kulturash të një Europe moderne. Dëshirojmë që të kremtojmë kulturën tonë të veçantë dhe të dallueshme përmes botës virtuale sikurse në atë reale. Prandaj, kërkojmë që Emoji me flamurin Rrom të mund të aprovohet nga Unicode Consortium – autoriteti dixhital i cili vendos për emojit (imazhe dixhitale që shprehin emocion dhe ide) në facebook, dhe të jetë i përdorshëm në të gjitha llojet e platformave dixhitale. Sikurse flamuri me ngjyrat e ylberit i komunitetit të LGBT-së, flamuri ynë nuk përfaqëson asnjë shtet të caktuar, por një grup njerëzish. Ne jemi të shtrirë në të gjithë botën, kemi larmishmëri kulturash dhe komunitetesh, por jemi të bashkuar nga origjina jonë e përbashkët, solidariteti dhe qenësia Rrom. Do të dizenjojmë një Emoji dhe do t’ia propozojmë për t’u shqyrtuar Autoritetit të Unicode Consortium. Por, kemi gjithashtu nevojë nga Rromët kudo që ndodhen, të shprehin deshirën që flamuri jonë të përfaqësohet virtualisht.

Lutemi që ta firmosësh këtë peticion që të vërtetojmë se ekziston gjerësisht kërkesa për ta pasur flamurin tonë si Emoji.

 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!