Petición cerrada

Underskrift för att förbuda politiker att förklara krig. Obligatorisk folkomröstning

Esta petición ha conseguido 2.785 firmas


Krig försvarar inte människors allmänna intresse eller miljö, utan är en vanlig verksamhet för politiker och företag. Denna verksamhet som dödar många människor och orsakar andra allvarliga problem för miljontals människor, som invandring, hunger och vrak i årtionden. En av de största farorna för människan är det kärnvapenhot som sätter oss i fara för att försvinna som en art.

Vi kan stoppa regeringar som har befogenhet att attackera andra länder genom att förbjuda det med internationella standarder och nationella lagar. Därför frågar vi de internationella organen och politikerna i flera länder, att göra tvångsmässiga införandet av en militär intervention utanför det nationella territoriet.

Vi har förtroende för att flera små länder utan krigsrekord ska vara de första som ger tillbaka initiativet att ändra sina lagar eller att de internationella organen främjar dessa lagstiftningsförändringar på global nivå. I det första fallet förväntas dessa länder tvinga de internationella organen så att de återkräver denna åtgärd. Förutom med deras exempel, liksom med det populära och medietrycket, kan de göra att varje land ändrar sina lagar som hindrar den nuvarande regeringen från att invadera ett annat land.

Vi har givit politiker för mycket kraft och dess konsekvenser är mycket grav: föroreningar, orättvisa, fattigdom, krig, korruption, global uppvärmning, förstörelse av jorden och destruktion av mänskliga arter. Nu måste vi reagera på två sätt: ta avstånd från politiker beslutsrätten om frågor som skadar de globala intressena, som i detta framställande, och ålägga dem att fatta beslut som gynnar oss alla.

Det här är vad vi ska göra från International Association to Change the World, med hjälp av en ansökningsomgång. Detta är den första framställningen och vi har tro på att det stora samhället som stöder med sin underskrift de tiotusentals segerfulla framställningarna tror att våra nya framställningar är användbara och de undertecknar dem också.

Du hittar mer information om vårt projekt på www.iachangetheworld.org och vi kan hålla dig informerad om våra kvartalsförfrågningar, om du följer oss på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/International-Association-to-Change-the-World-Svenska-123135594995974/Hoy: Javier cuenta con tu ayuda

Javier Marzal Mercader necesita tu ayuda con esta petición «Underskrift för att förbuda politiker att förklara krig. Obligatorisk folkomröstning». Únete a Javier y 2.784 personas que ya han firmado.