Plüton Gezegen Olarak Sınıflandırılsın / I Love Pluto

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


(NOT: İmzanın geçerli olması için lütfen e-posta adresinizden imzayı onaylayın. | Please confirm the signature from your e-mail address for the signature to be valid.)

>>> Türkçe <<<

Uzaydan Güncel Haber Ve Bilgi Platformu olarak bu imza kampanyası ile Plüton'a yapılan haksızlıktan dönülmesini talep ediyoruz. Diğer bir deyişle IAU tarafından "cüce gezegen" olarak sınıflandırılmış olan Plüton'a olan sevgiyi, ilgiyi tüm Dünya'ya göstermek istiyoruz.

Plüton, 2006 yılından önce Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni sıfatına sahipken, Uluslararası Astronomi Birliği IAU tarafından gezegen olma kriterlerini karşılamaması sebebi ile gezegen olma sıfatını kaybetmişti.

Bu Neden Önemli?

Aslında bizim amacımız Dünya'da birçok kesim tarafından sevilen ve sempati duyulan Plüton'a karşı bu ilgiyi ve sempatiyi bir imza kampanyası aracılığıyla gündeme taşımak istiyoruz. Sonuç ne olur bilinmez ama bu imza kampanyasına yapılacak her katılım, Plüton sevgisini Dünya gündemine taşımamıza bir adım daha yaklaştıracak.

Kim bilir bu sayede gezegen olma kriterlerinde değişiklik yapılarak belki Plüton tekrar Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni olabilir. ABD'nin Central Florida Üniversitesi'nden gezegen bilimci Philip Metzger "Plüton, Mars'tan daha dinamik ve canlıdır, Dünya'dan sonra en karmaşık jeolojiye sahip gezegendir." ifadelerini kullanmıştı...

76 Yıllık Gezegenlik Serüveni

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından farkedilen Plüton'u, aslında 1930'da Clyde Tombaugh keşfetmişti. 76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

Plüton Görsel

>>>English<<<

As Uzaydan Current News And Information Platform , we demand the return of the injustice made to Pluto with this signature campaign. In other words, we want to show love and interest to Pluto, which is classified as "dwarf planet" by IAU.

While Pluto had the title of the smallest planet of the Solar System before 2006, the International Astronomical Union had lost its title as a planet because it did not meet the criteria for being a planet by the IAU.

Why Is This Important?

In fact, our aim is to bring this interest and sympathy to Pluto through a signature campaign against Pluto, who is loved and sympathetic by many segments around the world. What will be the result is not known, but every participation in this signature campaign will take us one step closer to bringing the love of Pluto to the world agenda.

Who knows, so Pluto may become the 9th planet of the Solar System again by changing its criteria of being a planet. "Pluto is more dynamic and vibrant than Mars, it is the most complex geology planet after Earth," says planetary scientist Philip Metzger from the University of Central Florida, USA. he used expressions ...

76 Years Planetary Adventure

First discovered by Percival Lowell in 1915, Pluto originally discovered Clyde Tombaugh in 1930. Considered to be the 9th planet of the Solar System for 76 years, Pluto was reduced to "dwarf planet" in 2006.