Uludağ Üniversitesi Akademik Takvim Mağduriyeti

Uludağ Üniversitesi Akademik Takvim Mağduriyeti

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
Uludağ Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf ULCAY (Uludağ Üniveristesi Rektörü) tarafına suat satı bu kampanyayı başlattı

2018-2019 eğitim yılı akademik takviminin değişmesi biz öğrencileri mağdur etmiştir ve üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Yusuf ULCAY'a bu konu hakkında tekrar bir düzenlenme yapmasını talep ediyoruz. Bu şekilde biz Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.