Save Ulaanbaatar city cultural heritage - museums theaters libraries from being demolished

Save Ulaanbaatar city cultural heritage - museums theaters libraries from being demolished

Started
October 6, 2019
Petition to
Ulaanbaatar city council, Ministry of Education Culture and Sciences, PM President and Parliament
Signatures: 4,199Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by Ensy Gund

Please sign a petition to save the cultural heritage of Ulaanbaatar city. Most of the museum, theater, library buildings in UB are about to be demolished. Back in 1930s Ulaanbaatar has lost over 1000 historical buildings, now it is about to lose all the historical buildings that were built after 1940s and what so ever left from earlier times. Ulaanbaatar will turn in to concrete jungle with no history and no cultural heritage. Please sign a petition  and help Ulaanbaatar citizens to save their City from corrupted governors hands!!! RESTORE ALL THE CULTURAL HERITAGE BUILDINGS WITH BUDGETS SUMMONED TO DEMOLISH THEM!!!

Улаанбаатар хотын соёлын өв, түүхэн барилга, урлаг соёлын байгууллагуудыг хамгаалъя! Улаанбаатар хот 1930аад оны соёлын довтолгооноор 1000 гаруй сүм хийд түүхэн барилгаа устгуулсан бөгөөд үүнээс үлдсэн цөөн хэдэн барилга болон түүнээс хойш баригдсан бүх түүхэн барилгуудад нураагдах аюул тулгараад байна. Бидний хот түүхгүй, соёлын өвгүй үлдэж байна. Түүнчлэн бүх театр, музей, номын сан гээд соёлын томоохон байгууллауудын хэвийн үйл ажиллагаанд аюул заналхийлж байна. Эдгээр барилгууд дотор байгаа биет болон биет бус соёлын асар их өвийг хадгалах  хамгаалах газаргүй болох гэж байна. Соёлын өв барилгуудыг нураах ажлаа зогсооё! НУРААХ ТӨСВӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХЫГ ШААРДАЖ БАЙНА! 

Support now
Signatures: 4,199Next Goal: 5,000
Support now

Decision Makers

  • Ulaanbaatar city council, Ministry of Education Culture and Sciences, PM President and Parliament