Sadece Pompadan Perakende Satış Yapan Akaryakıt İstasyonu için TMGD İSRAFTIR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi, karayolu taşıması sırasında tehlikeli yükün güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Taşımacı tarafından akaryakıt istasyonuna teslim edilen akaryakıtı, pompa satışı ile araçlara ikmal yapan akaryakıt istasyonu için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının yapabileceği bir herhangi bir şey bulunmamaktadır. Sorumluluk, taşıyıcıya ve taşıyıcının Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanına aittir. İstasyon ile yıllık sözleşme yapıp her ay fatura bırakmak danışmanlık hizmeti değildir. 2018 yılında yürürlüğe giren mevzuatın kapsamı gözden geçirilmeli ve değiştirilmeli, ALICI-BOŞALTAN Akaryakıt istasyonları kapsam dışında tutulmalıdır.