Petition Closed

Keep Wales and the UK in the Single Market

This petition had 41 supporters


           Cadwch Cymru a'r Deyrnas Unedig yn y Farchnad Sengl

                       Keep Wales and the UK in the Single Market

We believe the UK must seek to negotiate the trading arrangement with the EU which minimises the economic cost of leaving, and that means remaining a member of the Single Market.
In independent analyses of the economic consequences of Britain leaving the EU Single Market membership has been shown to be the trading arrangement that is the least damaging and which offers the greatest opportunities for trade, investment, jobs and growth.
But the Single Market is about much more than just freeing up trade and investment. It sets common standards in labour market rights, health and safety regulations and consumer and environmental protections, ensuring there are no competitive advantages in adopting lower standards in a race to the bottom. Its importance is underlined by the commitments in the 2015 Conservative, Labour and Liberal Democrat manifestos to the UK remaining within it.
Single Market membership must, therefore, be fought for.

 

            Cadwch Cymru a'r Deyrnas Unedig yn y Farchnad Sengl

Rydym yn credu bod rhaid i'r DU drafod trefniadau marchnata gyda'r UE sydd yn mynd i leihau y gost o adael yr Undeb; golyga hyn aros yn aelod o'r Farchnad Sengl.
Mae dadansoddiadau annibynnol o ganlyniadau gadael yr UE yn dangos mae aelodaeth o'r Farchnad Sengl yw'r ffordd lleiaf niweidiol; buasai aelodath yn rhoi y mwyaf o gyfleuon marchnata a  buddsoddi,  ac yn sicrhau swyddi a tyfiant economaidd.
Ond mae'r Farchnad Sengl yn fwy na cyfleuon marchnata a buddsoddi yn unig. Mae yn gosod safonau hawliau gweithwyr, rheolau iechyd a diogelwch, ac yn amddiffyn prynwyr a'r amgylchedd, gan sicrhau nad oes dim manteision dros dderbyn safonau is mewn ras tua'r gwaelod. Mae pwysigrwydd y Farchnad Sengl yn cael ei danlinellau gan ymrwymiad y Blaid Geidwadol, y Blaid Lafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol  yn ei maniffestos 2015 i aros o fewn y Farchnad. Felly, mae'n rhaid ymladd i aros o fewn y Farchnad Sengl.Today: North Wales for Europe is counting on you

North Wales for Europe needs your help with “UK Parliament: Keep Wales and the UK in the Single Market”. Join North Wales for Europe and 40 supporters today.