UE: Apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki

0 have signed. Let’s get to 150,000!


English / Polski / Русский / Français

Nazywam się Maksym. Jestem białoruskim uchodźcą politycznym. Jak i tysiące innych obywateli mojego kraju w ciągu ostatnich 26 lat, również i ja zostałem zmuszony do wyjazdu z Białorusi z powodu prześladowań politycznych  w 2011 roku. To co teraz się dzieje nazywałem zimną wojną domową. Wojną reżimu Łukaszenki z narodem białoruskim. Ale ta wojna przestała być już zimna.

Została użyta broń i rozlała się krew. Są już ofiary. Już nie wystarczy, by społeczność międzynarodowa wyrażała swoje “zaniepokojenie”. Nie wystarczy wzywać dyktatora do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Wzywam Unię Europejską do podjęcia zdecydowanych działań wobec reżimu Łukaszenki oraz do wsparcia narodu białoruskiego! To jest najwyższy czas, by zademonstrować, że te znane europejskie wartości — to nie tylko słowa. 

Wzywam do natychmiastowego wprowadzenia sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Wzywam do wprowadzenia zakazu wjazdu na teren UE i zamrożenia aktywów dla:

  • Wszystkich współpracowników białoruskiego MSW i ich rodzin,
  • Wszystkich współpracowników KGB i członków ich rodzin,
  • Wszystkich współpracowników Centralnej Komisji Wyborczej
  • Wszystkich przedstawicieli białoruskiego parlamentu
  • Wszystkich ministrów i zastępców ministrów
  • Kierownictwa jednostek administracji terytorialnej — obwodów, miast, dzielnic do poziomu zastępców przewodniczących komitetów wykonawczych;

By wesprzeć moje żądania 13 sierpnia (czwartek) o godzinie 10:00 zamierzam rozpocząć strajk głodowy przed budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie (ulicy Jasna 14/16A).