Athoscailt Chaifé na Gaeilge

Athoscailt Chaifé na Gaeilge

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
An Cumann Gaelach OÉG started this petition to Uachtarán na hOllscoile and
  • Táimid ag iarraidh bhur gcuid tacaíochta chun Caifé na Gaeilge san Ollscoil a athoscailt. Tá an caifé seo tábhachtach mar áit chompordach, shábháilte ar féidir linn Gaeilge a labhairt inti go sóisialta. Is í seo an t-aon áit ar champas ina bhfuil Gaeilge agus Gaeilge amháin le cloisteáil agus gan í níl deis againn úsáid laethúil a bhaint as an teanga. Tá na háiseanna agus an trealamh ann ach níl tacaíocht na hOllscoile againn.
  • Ba mhaith linn a léiriú don Ollscoil go bhfuil na huimhreacha ann agus go bhfuil daoine ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn agus an chaifé a athoscailt. Sínígí an achainí seo le bhur dtoil.
  • We want your support to re-open Caifé na Gaeilge in our university. This café is important to us as it is a comfortable and safe place where we can speak Irish together, socially. This is the only place on campus where Irish is heard without the influence of English and without this facility we don't have the chance to speak our native language daily. The facilities and the equipment are there but the university's support is not. 
  • We want to illustrate to the university that the numbers are there and that people want to bring Irish to the fore and re-open our café. Sign our petition please. 
0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!