Gallu defnyddio emoji fflag Cymru ar y wê- To use the Welsh flag emoji on the web

Gallu defnyddio emoji fflag Cymru ar y wê- To use the Welsh flag emoji on the web

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ffion Rhisiart started this petition to Twitter

Yn anffodus ni ellir defnyddio emoji fflag Cymru ar pob gwefan heb iddo arddangos fel � neu fflag ddu.

Mae’r gallu i newid hyn gan Twitter sydd gyda’r côd i wireddu hyn. 

Fel gwlad, dylsem allu defnyddio emoji ein fflag fel pob gwlad arall.

Rydym yn gofyn i Twitter greu côd i’n galluogi ni fel Cymry i ddefnyddio ein fflag fel emoji fel pawb arall.

Hyd yn hyn mae ymateb Twitter wedi bod yn nawddoglyd tu hwnt.

Unfortunately, we cannot use the Welsh flag emoji on the internet as it will show as a � or a black flag.

The ability to change this lies in the hands of Twitter whom have the ability to create the code.

As a country, we should be able to use our flag emoji the same as any other country.

We are asking Twitter to create this code and enable Welsh people to use the Welsh flag emoji like everyone else.

To date, Twitter’s response has been very patronising.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!