Que la marató 2023 sigui sobre afeccions ginecològiques

Que la marató 2023 sigui sobre afeccions ginecològiques

14.790 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Creada
Dirigida a
TV3 (La Marató)

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Rachel Ross

Durant l'any 2019 es va impulsar una campanya per aconseguir que La Marató de TV3 estigues destinada a la endometriosis. La endometriosis és una enfermetat que afecta 1 de cada 10 persones. És una enfermetat silenciosa, tabú i que tarda de mitja 8 anys en diagnosticar. En aquell moment no va poder ser, per tant tornem a impulasr-ho però aquest cop incloent varies afeccions ginecològiques com la endometriosis, la adenomiosis o el càncer d'ovari.

L’endometriosi és una malaltia que afec­ta les dones durant la seva vida reproductiva. Es­devé quan l’endometri se situa fora de l’úter, és a dir, fora del seu lloc original. Aquest teixit és capaç d’assentar-se en qualsevol altre lloc de l’abdomen, i fins i tot en llocs més estranys, com ara el melic o els pulmons.

L'adenomiosi uterina és la presència de glàndules endometrials i estroma dins del miometri. Encara que hi ha diferents teories de per què es produeix l'adenomiosi, encara no se saben les causes que provoquen aquesta patologia.

La incidència és molt diversa i varia considerablement segons la literatura que consultem, i pot oscil·lar entre un 6% fins a un 70%.

Hi ha factors que predisposen a patir adenomiosi, com ara l'edat (entre 40 i 50 anys), la multiparitat, la pràctica de cirurgia uterina prèvia, el consum de tabac, els embarassos ectòpics, el tamoxifè, etc.

El càncer d'ovari és el sisè més freqüent a les dones al món, amb uns 240.000 casos anuals. Representa prop de 5% de tots els tumors en dones. La incidència al nostre país és alta, amb 3.300 casos cada any. Habitualment (75% dels casos) es detecta en fases avançades. Sol aparèixer entre els 45 i els 75 anys, tot i que s'observa en dones cada cop més joves. A més, és més freqüent en països industrialitzats (Europa i Amèrica del Nord), possiblement per la baixa natalitat.

Faig aquest change per recollir firmes i entregarho a Tv3 i aixi poder seguir lluitant per el que ens mereixem les dones: una sanitat en igual condicions que els homes.

 

Castellano

 

Durante el año 2019 se impulsó una campaña para conseguir que La Marató de TV3 esté destinada a la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 personas. Es una enfermedad silenciosa, tabú y que tarda de media 8 años en diagnosticar. En ese momento no pudo ser, por tanto volvemos a impularlo pero esta vez incluyendo varias afecciones ginecológicas como la endometriosis, la adenomiosis o el cáncer de ovario.

La endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva. Sucede cuando el endometrio se sitúa fuera del útero, es decir, fuera de su lugar original. Este tejido es capaz de asentarse en cualquier otro sitio del abdomen, e incluso en lugares más extraños, como el ombligo o los pulmones.

La adenomiosis uterina es la presencia de glándulas endometriales y estroma dentro del miometrio. Aunque existen diferentes teorías de por qué se produce la adenomiosis, todavía no se saben las causas que provocan esta patología.

La incidencia es muy diversa y varía considerablemente según la literatura que consultemos, y puede oscilar entre un 6% hasta un 70%.

Hay factores que predisponen a sufrir adenomiosis como la edad (entre 40 y 50 años), la multiparidad, la práctica de cirugía uterina previa, el consumo de tabaco, los embarazos ectópicos, el tamoxifeno, etc.

El cáncer de ovario es el sexto más frecuente en las mujeres en el mundo, con unos 240.000 casos anuales. Representa cerca de 5% de todos los tumores en mujeres. La incidencia en nuestro país es alta, con 3300 casos cada año. Habitualmente (75% de los casos) se detecta en fases avanzadas. Suele aparecer entre los 45 y los 75 años, aunque se observa en mujeres cada vez más jóvenes. Además, es más frecuente en países industrializados (Europa y Norteamérica), posiblemente por la baja natalidad.

Hago este change para recoger firmas y entregarlo a TV3 y así poder seguir luchando por lo que merecemos las mujeres: una sanidad en igual condiciones que los hombres.

 

 

14.790 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!