Kampanya Kapatıldı

Enformal Sektördeki Emek Hırsızlığını Durdurun!

Bu kampanya 21 destekçiye ulaştı


Kayıt dışı isdihdamın denetim ve cezalarının artırılması, reşit olmayan kişilerin çalışma koşullarının uygunluğunun daha sık denetlenmesi, işyerindeki mobbing benzeri uygulamalara dur denilmesi, son zamanlarda iyice artan işsizlik sorununun işverenlerce suistimalinin denetimlerinin daha ciddi ve sık yapılması, ülkede geçerli minimum ücretin altında işçi çalıştıranların denetimlerinin artırılması ve cezalarının ağırlaştırılması için bu kampanyayı düzenliyor ve imzalıyoruz.

 İşsizliğin ve kayıtdışı istihdamın son yıllarda artan mülteci sayısıyla doğru orantılı olarak artması sonucunda mağdur olan milyonlarca vatandaşlarımızı görün lütfen! İşsizlik sorunu nedeniyle geçimini sağayabileceği her hangi bir işe girmeye razı olanların sayılarının gittikçe arttığı günümüzde bu durumu fırsat bilenlerin işçilerini kayıt dışı olarak çalıştırdığı, yabancı uyruklu kaçak işçiler istihdam ettiği, bu yolla hem sigorta priminden hem de normalde vereceğinden daha aşağı bir ücrete razı olan bu zavallı insanların ücretleri üzerinden karlarını artıranların denetlenmesinin gerektiği aşikardır.   Bu durumdaki vatandaşlarla beraber reşit olmayan 15-18 yaş arası çocukların da çalışma koşullarının ve sosyal güvencelerinin, aylık ücretlerinin takibinin ve denetlemelerinin yapılmadığı hepimizce malumdur. İnsanca bir hayatın ve kurulu düzenin devamının teminatı olan sosyal devlet bu denetimleri yerine getirmekte isteksiz ve yetersiz kalmaktadır. Anayasamızın 2. ve ilgili diğer maddeleri gereği  "..sosyal bir hukuk devleti..." olan devletimiz bunu yapmakla yükümlüdür.

  "MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir."

Konuyu bilgilerinize sunar, ülkemizde son derece yüksek olan kayıtdışı isdihdamın periyodik denetimlerinin yapılması, var olanların sıklaştırılması ve daha derinlemesine yapılması, reşit olmayan kişilerin çalışma koşullarının uygunluğunun denetimlerinin periyodik olarak yapılması, mobbing ve benzeri uygulamalarla yıldırılmaya çalışanlar için hak arama yollarının genişletilmesi ve bu hak arama yollarına başvurduklarında işyerinde karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçilmesi,  ülkemizde geçerli olan belirlenmiş asgari ücretin altında ücret uygulaması yapan işyerlerine yapılan denetim ve cezaların artırılması için gereğini arz ve istida ederiz.Bugün Abdil Kerem imzanı bekliyor!

Abdil Kerem GÜNDOĞAN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Turkiye Buyuk Millet Meclisi: Enformal Sektördeki Emek Hırsızlığını Durdurun!». Abdil Kerem ve imza atan diğer 20 kişiye katıl.