Munzur Gözelerinde peyzaj projesi iptal edilsin

Munzur Gözelerinde peyzaj projesi iptal edilsin

Başlama tarihi:
5 Ağustos 2020
Muhatap:
Tunceli Valiliği, Peyzaj mimarları odası
İmzalar: 110Sonraki Hedef: 200
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Sema Taşkale

1.Derece doğal SİT alanları Kültür ve Tabiat Koruma Yüksek Kurulu ilke kararına göre kesinlikle bilimsel çalışmalar dışında başka hiçbir çalışmaya etkileşime açılmayacak alanlardır. Burada turizm yapılamaz. Orada yapılaşmaya gidilemez. Bölgenin temel kaynak değeri durumunda olan Munzur Gözeleri’nin yoğun bir şekilde kirletilmesi söz konusu. Oraya piknik amaçlı giden insanlar, çöplerini ve atıklarını orada bırakıyorlar ve en başından beri su kaynağının kirletilmesinden kaynaklı olarak su ekosistemi bozuluyor. Bizim itirazımız oranın bütün olarak ticari ve turistik faaliyetlere kapatılmasıdır. 1. Derece doğal SİT alanlarında olması gereken budur zaten. Projede ise bunun aksine turizmi teşvik edecek yapılar söz konusu. Mevzuata da aykırı bu durum. Alevilerin kutsal bir ibadet mekanı olmasından dolayı biz bu projeye karşıyız. O bölgenin insan etkileşiminden arındırılması lazım. Yoksa geri dönülemez tahribatlara yol açıyor.

Hemen destekle
İmzalar: 110Sonraki Hedef: 200
Hemen destekle