Tohitangi fekau'aki mo hono tofi e kelekele 'oe Kolisi Tonga

Victory

Tohitangi fekau'aki mo hono tofi e kelekele 'oe Kolisi Tonga

This petition made change with 994 supporters!
Kautaha Ako Tutuku Kolisi Tonga started this petition to Tu'i 'o Tonga and

Fiema'u 'e he Kautaha Ako Tutuku 'ae Kolisi Tonga ke fakafoki mai e konga kelekele 'oe kolisi na'e lisi 'e he Kautaha Soka 'a Tonga.

Victory

This petition made change with 994 supporters!

Share this petition