ยุติระบบผูกขาดเครื่องดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา TU Drinking Water

ยุติระบบผูกขาดเครื่องดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา TU Drinking Water

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Pakpoom Thammapalo ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) และ

     ผมได้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสินค้าเครื่องดื่ม ณ ร้านขายเครื่องดื่ม โรงอาหาร อาคารหอประชุม จากเดิมที่เคยมีนม นมถั่วเหลือง น้ำดื่มหลากหลายยี่ห้อ เครื่องดื่มอื่น ๆ มากมายหลายชนิด แต่เมื่อเริ่มภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องดื่มที่ปรากฏในตู้เย็น และถังแช่แข็ง มีเพียงน้ำยี่ห้อเดียว คือ น้ำดื่ม ตรา ต.อ.  ยาคูลต์ และเครื่องดื่มสมุนไพรเท่านั้น และจากการสอบถามโดยคร่าวๆ จากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน พบว่าก็พบเหตุการณ์คล้ายกันนี้ ที่โรงอาหาร โดมทอง และอาคาร50  ด้วยเช่นกัน  และ พบเห็นการติดตั้งตู้ขายนำ้อัตโนมัติ 1 ตู้ บริเวณหอประชุม ซึ่งมีเครื่องดื่มที่หลากหลาย และสะดวกต่อการซื้อ ซึ่งมีราคาแพงกว่าราคาปกติ และ โดยเฉพาะร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ที่มีน้ำดื่ม 2 ยี่ห้อ นอกเหนือจากน้ำดื่ม ต.อ. และเครื่องดื่มอื่นๆ การกระทำเช่นนี้จึงเป็นการผูกขาด การขายน้ำดื่ม และเครื่องดื่มบางชนิด    ดังนั้นในฐานะที่ผมเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งจึงอยาก เรียกร้องสิทธิของผู้บริโภค ว่านักเรียน และบุคคลการอื่นๆ ในโรงเรียน ควรได้รับสิทธิ์ที่จะได้บริโภค เครื่องดื่มตามใจชอบ โดยสะดวก มิใช่การผูกขาดไว้กบร้านใด ร้านหนึ่ง ตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็น และ เป็นการให้ความเป็นธรรม ในการจำหน่าย แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในโรงเรียน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม