เลื่อนการเรียนการสอน

เลื่อนการเรียนการสอน

สร้างแล้ว
31 มีนาคม ค.ศ. 2020
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ผู้สนับสนุน 10เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Anonymous Rev0lut1on

การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่มากพอ สภาพการเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง อยากให้เลื่อนการเรียนการสอนทั้งหมดออกไปจนกว่าจะมีการสอนตามปกติที่มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 10เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ