เลื่อนการเรียนการสอน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่มากพอ สภาพการเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง อยากให้เลื่อนการเรียนการสอนทั้งหมดออกไปจนกว่าจะมีการสอนตามปกติที่มหาวิทยาลัย