เลื่อนการเรียนการสอน

เลื่อนการเรียนการสอน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Anonymous Rev0lut1on ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน tu

การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่มากพอ สภาพการเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง อยากให้เลื่อนการเรียนการสอนทั้งหมดออกไปจนกว่าจะมีการสอนตามปกติที่มหาวิทยาลัย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม