TSAD ยกเลิกการเก็บค่าสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

TSAD ยกเลิกการเก็บค่าสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สร้างแล้ว
9 มีนาคม ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 362เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย TU100 project G2

การลงชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชาTU100 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อและความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียกร้องไม่ให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะการศึกษาควรเป็นรัฐสวัสดิการที่ทุกคนควรได้รับ

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 362เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้