Niğdeliler iyi müzik dinlemeyi hak ediyor! TRT Radyo 3 Karasalda Niğde'de de Yayın Yapsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Niğde'de yaşayanlar Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan vatandaşlar ile aynı vergileri verip aynı vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirirken her daim Devlet ve kurumları tarafından unutulur ve görmezden gelinir, biz Niğdeliler de bu durumu makus kaderimiz olarak kanıksanırız.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlete karşı yükümlülüklerini şevkle ve  eksiksiz olarak yerine getiriren Niğde'nin ve Niğdelilerin devletin tüm imkanlarından ayrımcılığa maruz kalmadan faydalanması en temel hakkıdır.

Devletteki Niğdeyi unutma refleksi sanki devletin her kurumunun içine işlemiştir. Develete dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait olan TRT de Niğdeyi es geçen görmezden gelen kurumlardandır. Benzer coğrafi yapıya ve demografik özelliklere sahip olan Nevşehirde TRT'nin 8 farklı radyo kanalı yayın yaparken, bu Aksarayda 9 dur. Niğde merkezde ise TRT'nin sadece 4 radyo kanalının yayınları ulaşmaktır. Bu rakamların mantıklı bir izahı olamaz.

Biz Niğdelerin de devlete, dolayısıyla bize ait olan devlet imkanlarından eşit şekilde faydalanma hakkı vardır. Radyo TRT 3 ve diğer kanalların da yayınlarının en azından Niğde merkezinde ulaşmasını istiyoruz, bunun en temel vatandaşlık hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

TRT'nin niçin Niğde merkezde TRT 3 yayını yok sorusuna verdiği "İnternetten yayın yapıyoruz oradan dinleyin" cevabını da kabul etmiyoruz. Niğde ve Niğdelilerin devletin tüm imkanlarından eşit şekilde faydalanma talebinin bir başlangıcı olarak sizlerden bu imza kampanyasına katılmanızı bekliyorum.