Innbyggerinitiativ mot Scandic konferansehotell på Nyhavna

Innbyggerinitiativ mot Scandic konferansehotell på Nyhavna

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Kaja Colin Borgersen Bojer started this petition to Trondheim kommune and

Underskriftskampanjen mot at Trondheims største konferansehotell «Scandic Nyhavna» bygges på gamle Tollposttomta. Et Scandic Nyhavna berører eksisterende bymiljøer som Svartlamon, Lademoen, Møllenberg med mange kulturaktører som er essensielle for at Trondheim er en levende kulturby som byens befolkning nyter godt av. Innbyggerne vil ivareta byens særpreg, gi boliger til de som jobber i byen, og næringslokaler i et hyggelig byrom. Vi foreslår at utleieboliger og næringslokaler på BaneNord-tomta planlegges og leies ut av Svartlamon boligstiftelse og Svartlamon Kultur&Næringsstiftelse. Utleie til selvkost - som vil gi plass til de med marginal inntekt fra eget entreprenørskap eller kreativt arbeid. Kontoret på Svartlamon bringer videre til bystyresekritæriatet.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!