DEVOLUCIÓ PLUSVÀLUES COBRADES PELS AJUNTAMENTS

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Demano la rectificació i devolució de l impost sobre l increment del  valor de terrenys de naturaleza urbana, quan no s ha obtingut cap benefici en la transmisió, siguen a “perdues”. Donat el cas que la venda de l’immoble va suposar una important desvalorització del valor inicial ddel preu pel que es va adquirir la vivienda.

Ho demano amparan-me en la sentència del T.C de data de 11/05/2017 que declara inconstitucional el seu cobrament per part dels ajuntaments.

En aquests moment els ajuntaments declaren que hi ha un buit legal que ha de resoldre el Tribunal Suprem dels recursos de cassasió.

 Hoy: Rosa M cuenta con tu ayuda

Rosa M Castell Inés necesita tu ayuda con esta petición «Tribunal Suprem dels recursos de cassació: DEVOLUCIÓ PLUSVÀLUES COBRADES PELS AJUNTAMENTS». Únete a Rosa M y 6 personas que ya han firmado.