Kampanya Kapatıldı

Suud Kraliyeti! Hac ve umrede dikili taş şeytani putu yerine elif sembolünü taşlatmayın.

Bu kampanya 10 destekçiye ulaştı


Sağda yüzlerce yıl taşlanan Mısır putu (dikili taş) sembolü, Solda ise yerine inşa edilen anlamsız ve elife benzeyen duvarlar görülmektedir. Bu ibadetin anlamı bozulmuştur.

Kuran'da şeytan işi bir pislik olarak gösterilen dikili taş put sembolü, peygamber as ında emri ile Haccın bir kuralı olarak taşlanmaktaydı. Ancak Suud yönetimi Fransız bir mimarın yönlendirmesi ile bu put sembolü yerine Elif sembolünün taşlanmasını sağlamıştır.

2004 yılına dek şeytan taşlama alanında Dikili Taş yani Mısır putu bulunuyordu. Bu kule ve piramit şeklinde inşa edilen put günümüzde tüm dünyada bulunmaktadır ve paganizmin, putperestliğin sembolüdür.  Peygamber as. zamanından 2004 yılına kadar bu sembol Mina'da hacılar tarafından taşlanmaktaydı.

Ancak 2004 yılında bu dikili taş put sembolü yıkılmış yerine elife benzeyen yani Allah'ın Vahid sembolüne benzeyen anlamsız duvarlar yapılmış ve şeytan taşlamanın anlamı ruhu yok edilmiştir. Fransız bir mimar tarafından yeniden tasarlandığı söylenen kutsal mekanların, aslına ve manevi anlamına uygun olarak yeniden düzenlenmesini, bu korkunç durumun bilinçsizlik nedeniyle yapılmışsa kamuoyuna izah edilmesini arz ederiz.Bugün Erdem imzanı bekliyor!

Erdem Çetinkaya bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «tremb@mofa.gov.sa : Suud Kraliyeti! Hac ve umrede dikili taş şeytani putu yerine elif sembolünü taşlatmayın.». Erdem ve imza atan diğer 9 kişiye katıl.