ፈተና መምርሒ ፋቃድ ማኪና ኣብ ሽወደን ብትግርኛ ክፍቀደልና ንጠልብ

0 have signed. Let’s get to 7,500!


ኣብ ሽወደን ንመምርሒ ፍቃድ ማኪና ንምውጻእ ዝወሃብ ፈተና ብ14 ዝተፈላለየ ቃንቃታት ዝካየድ ኮይኑ፡ ነበርቲ ሽወደን ዝኾና ተዛረብቲ ትግርኛ ግን ንብዝሕናን ዓቅምናን ኣብ ግምት ብዘይምእታው ብሓደ ወገን፡ ብሰንኪ ሕምቀታትናን ድኽመታትናን ከኣ ብኻልእ ወገን ንቃንቃና ትግርኛ ኣብዚ ዝርዝር ዘይምእታዉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢዩ። ሓቂ ኢዩ ብገለ ውልቀ-ሰባት ገለ ገለ ፈተነታት'ኡካ እንተተኻየደ፡ ኣድማዒ ስራሕ ግን ክፍጸም ኣይተኻእለን።

ንመምርሒ ፍቃድ ማኪና ንምውጻእ ዘጋጥሙ ማሕለኻታት ድማ ማሕበረ ሰብ ትግርኛ ኣብ ሽወደን መዳርግቲ ዘይርከቦ ሽግራትን ብድሆታትን ክገጥሞ ጸኒሑን ኣሎን። ገለ ንምጥቃስ'ምበኣር፣ ቁጠባዊ ሃልኪ፡ ሕጽረት ቋንቋ ዘስዓቦ ብዘይ ዓሚቕ ፍልጠት ፈተናታት ጥራይ ብምሕላፍ ቀጺሎም ዝስዕቡ ተኣፈፍቲ ሓደጋታት፡ ኣደዳ ዘይሕጋውያን ነጋዶ፡ ገለ ካብ ዓበይቲ ከጋጥሙ ዝጸነሑ ሽግራት ኮይኖም፡ ንዘጋጥሙና ዘለዉ ሽግራት ንምብዳህ ድማ መንግስታዊ በዓል መዚ መጓዓዝያ ሽወደን ጸገማትና ተረዲኡ ንቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝርዝር ፈተናታት ዝወሃበሎም ቋንቋታት ከስፍሮ ጠለባትና ነቅርብ።

ምስ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ፡ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ርክብ'ኡካ እንተሃለወ ንድልየታትና ዕሽሽ ብምባል ዘየዕግብ መልስታት ክህቡና ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ እዋን ግን ብዝሒ ተጠቀምቲ ብምግምጋም ውሳነታት ንምሕላፍ ተስፋታት ስለ ዘሎ ኩሉ ጉዱስ ዜጋ ድምጹ ብምሃብ ለውጢ ንምፍጣር ክተሓባበር ንምሕጸን።

ነዚ ቁዱስ ሓሳብ ብምስዓብ ሽግራት ማሕበርሰብና ንምፍታሕን ድምጽና ንኽስማዕን ድማ ነዛ ቀሪባ ዘላ መመልከቲ ቅጥዒ ብምምላእ ድጋፍናን ድምጽናን ናብ መንግስታዊ በዓል መዚ መጓዓዝያ ሽወደን፡ ስምናን ሓበሬታናን ብምሃብ ክንሰዳ ንላቦ።

ንምትሕብባርኩም ኣዚና ነመስግን።