Manifest per la Serra

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Dins l’àmbit d’Iniciatives XXI, Tramuntana XXI vol promoure una acció que considera molt positiva per a la Serra de Tramuntana: convidar a un Pacte per la Serra entre els diferents partits polítics.

Tramuntana XXI pretén que aquest pacte suposi un compromís per impulsar, des de les institucions on finalment siguin presents les diferents formacions polítiques, mesures positives concretes per a la Serra i la seva gent.

Es tracta d’una invitació a aprofundir en una política de cercar acords previs, allunyant-se dels desacords que sovint marquen la pauta política.

Per a tal objectiu és necessari que des de les forces socials i econòmiques (entintats no lucratives, la universitat i col·legis professionals, entitats excursionistes, etc.)i la ciutadania en general, es signi un manifest, que anomenam MANIFEST PER LA SERRA, que hauria de conduir a un acord de Pacte políticm per la Serra de Tramuntana.