Trakya'da Saatte 61 Ton Kül Solumak İstemiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.

10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Katliama Dönüşecek Termik Santrale Karşıyız! ⛔️♻️⚠️

Biz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz...

Değerli arkadaşlarım Kırklareli Merkez İlçeye 19,5 km, İnece-Ulukonak Mahallesine 700 metre, Dokuzhöyük köyüne 1,8 km, Karahalil köyüne 3 km, Bostanlı köyüne 5,3 km mesafedeki alana kömürlü termik santral kurulması gündemde biliyorsunuz;

1️⃣31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar” kapsamında yer alan Kırklareli Ovası kararı, projede dikkate alınmamıştır.

2️⃣Proje sahası ve maden sahalarında; İnece Deresi, Aşıklaroğlu Deresi, Büvit Deresi, Akkadın Deresi, Kurt Deresi ve Büyük Dere bulunmaktadır. Söz konusu alan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nda “tarım arazisi” ve “orman alanı” olarak yer almaktadır.

3️⃣Proje sahasının 417.021 m2’lik kısmı tarım arazilerinden (%84), 83.020 m2’lik kısmı ise orman alanlarından (%16) oluşmaktadır. Tarım alanlarının yok edilerek, termik santral kurulmasında kamu yararı yoktur. Tarım alanlarının yok edilmesi, tarıma dayalı ithalatın artması demektir!

4️⃣ÇED raporunda bu kömürlü termik santralin bir saatte 82 ton su tüketeceği, 358 ton kömür yakacağı ve 72 ton kül oluşacağı 61 ton külün ise çevreye yayılacağı öngörülüyor. Santralin bacasından çıkan kül ve zehirli gazların çevrede bulunan tarım arazilerinin üzerine yayılacağı da düşünüldüğünde, zaten felaketlerle boğuşan bölgemizin daha da felakete sürüklenmesine yol açacaktır.

5️⃣Projenin gerçekleşmesi halinde kurulacak termik santraller toprak, su ve hava kirlenmesine sebep olarak telafisi imkânsız ve geri dönüşü olmayan büyük maddi ve manevi zararlar oluşturacaktır.

Kurulması planlanan bu termik santralin çevreye, doğaya ve insana ne denli zarar vereceği açıkça ortadadır. Doğanın ve çevrenin daha fazla talana kurban gitmesine, çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın daha fazla kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için köy sakinlerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm halkımız ile birlikte her türlü adımı atacağız...

Yazan: Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu