Stoppa vägsaltet på Jämtländska vägar

Stoppa vägsaltet på Jämtländska vägar

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Nicklas Nilsson started this petition to Trafikverket

I Jämtlands län saltar Trafikverket våra större vägar. Detta medför otroligt dåligt väglag då vägsaltet inte tål de låga temperaturer som råder på vinterhalvåret. 

De vägar som istället plogas och grusas ger desto bättre väglag.

Vägsaltet medför trafikfara, onödigt slitage på bilar och bidrar till en sämre miljö.

Vilt håller sig på vägarna, särskilt renar efter att vägbanan saltats. Stora djur som kan medföra stora skador på bilföraren vid kollision.

Om blandningen av salt/vatten är för låg fryser vägbanan och blir istället ishal.

Saltet medför även onödigt slitage på bilarna, bilarna måste tvättas allt oftare och bilar rostar även i förtid.

Saltet påverkar även miljön i form av närliggande vattendrag, vegetation och växtlighet i naturen.

Vi kräver därför att Trafikverket slutar att salta våra vägar och istället återgår till att ploga samt grusa vid behov. Detta är något som fungerar på övriga vägar. Snömängden över vintrarna har dessutom minskat år efter år, underhåll torde alltså vara lättare nu än tidigare.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!