Başarı

İDARENİN GÖREVİ, BİREYLERİN KURALLARI İHLAL ETMESİNİ BEKLEYİP CEZALANDIRMA DEĞİLDİR .

Bu kampanya 25 destekçi ile değişim yarattı!


İDARENİN GÖREVİ, BİREYLERİN KURALLARI İHLAL ETMESİNİ BEKLEYİP CEZALANDIRMA DEĞİLDİR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma isteminde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde radarla hız denetimi yapılacak yerlerde, bu denetimin yapıldığına dair ikaz levhası ve işaretleme bulundurulması konusunda herhangi bir hüküm yer almadığına dikkat çekerek, mahkemenin "radar işaretinin bulunmadığı ve gerekli yasal uyarıların usulüne uygun yapılmadığı" gerekçesiyle "idari yaptırım kararının kaldırılması" yönündeki kararının kanuna aykırı olduğunu belirtti. Başsavcılığın istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, kanun yararına bozma istemini reddetti. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden tahmin edilebilir olması gerektiğinin vurgulandığı kararda, devletin kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, kamu sağlığını ve çevreyi, ekonomik düzeni, toplum barışını ve düzenini, genel ahlaka ilişkin kuralları ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatıldı. Kararda, devletin, esasen ve öncelikle bu kuralların ihlalini önleme görevi bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Kararda, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kuralları ihlal etmesini bekleyip cezalandırma yoluna gitmesi değil, kurallara uygun davranma düzeyini ve alışkanlığını geliştirmek olduğunu belirtti.

DEVLET TUZAK KURMAZ

İdarenin iyi idare ilkeleriyle bağlı olmasının da hukuk devletinin bir gereği olduğunun vurgulandığı kararda, Türkiye'nin, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayılı Bakan Temsilcileri toplantısında, "iyi idare konusunda üye devletlere tavsiye kararı"nı kabul ettiğini anımsattı. Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen "açıklık ve uygun araçlarla haberdar etme" ilkelerinin de bir gereği olduğunun altı çizilen kararda, idarenin sürücülerin her koşulda bilgilendirmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Bilgilendirmelerin Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelikte konulacak "trafik işaret levhaları" ile yapılması gerektiğinin yer aldığının anlatıldığı kararda, radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı konularında sürücülerin, her şeyden önce trafik işaret levhalarıyla bilgilendirilmesinin zorunlu olduğuna hükmetti. Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerinin, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemenin, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı ve araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına geleceği ve bu durumun da çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacağı belirtildi.Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet T bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TRAFİKTE RADAR TUZAKLARI HAKSIZLIK DEĞİL Mİ..?, İKAZSIZ,LEVHASIZ YAPILAN İŞLEM TUZAK DEĞİLMİDİR...?: İDARENİN GÖREVİ, BİREYLERİN KURALLARI İHLAL ETMESİNİ BEKLEYİP CEZALANDIRMA DEĞİLDİR .». Mehmet ve imza atan diğer 24 kişiye katıl.