Kalepark İmara Değil Halka Açılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Trabzon’un denizle bütünleştiği en nadide yeşil alanlardan biri. Şu anda kullanımı sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insiyatifinde. Talebimiz kontrolü yine Türk Silahları Kuvvetleri ile yapılacak bir anlaşma yoluyla tüm Trabzon Halkının yararına ve kısıtsız kullanıma açılmasıdır.