שינוי הצלצול לפתיח של סופר סטרייקה

שינוי הצלצול לפתיח של סופר סטרייקה

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
עידו סן started this petition to Toyota

הצלצול בבית ספרנו המכובד אינו מתאים לרוח התלמידים ואני רוצים לשנותו לצלצול שישכין רוגע ושלום במסדרונות.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!