Repetició o revisió de les correccions de les MCSS

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!


Presentem una proposta de repetició de l’examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials del dia 13 de juny degut a que creiem que no estava adequat al nivell dels estudiants que cursem aquesta matèria. Pensem que no hem pogut mostrar els coneixements dels quals disposem i proposem la repetició de la prova. Creiem que no tots els anunciats eren clars i això dificultava encara més poder mostrar lo assolit durant els dos anys de batxillerat.Hoy: Repetim cuenta con tu ayuda

Repetim L'examen necesita tu ayuda con esta petición «Tothom: Repetició o revisió de les correccions de les MCSS». Únete a Repetim y 159 personas que ya han firmado.