Kök hücre tedavisi

Kök hücre tedavisi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Toplum tarafına Nazlı Biter bu kampanyayı başlattı

Tedevisi için kök hücre tedavisi izin verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.