Oku mau fiema'u he kakai 'o Tonga ke fakafisi kotoa e Komiti Liiki Fakataimi 'a Tonga.

Oku mau fiema'u he kakai 'o Tonga ke fakafisi kotoa e Komiti Liiki Fakataimi 'a Tonga.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Jason Nasili started this petition to Tonga Parliament

Kuo hoko e fai tuutuuni 'a e Sea mo e Komiti Liiki a Tonga ke ne uesia e loto 'o e Tonga kotoa. Pea oku mau loto 'a e kakai 90% he fonua 'i Tonga mo muli foki ke tuku kitua a' e kotoa o' e komiti Liiki fakataimi o' Tonga. Oku i' ai a' George Koloamatangi ko e chairman, vice chairman Petuliki Mafile'o, Secretary William Edwards mo e toenga o' e poate Silivenusi Taumoepeau, Siamelie Latu, Muli Pangai, Tonga Fonua, L.Mave mo ha niihi kehe. Oku mau fiema'u he kakai o Tonga ke fakafoki mai a e faiako Kristian Woolf pea foki mai mo e fanau va'inga lolotonga pea fili ha komiti Liiki fo'ou. 

Ko homau loto eni oku mau oatu moemau fakamooni hingoa

 

FakaapaFaka' atu 

Kakai o' Tonga

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!