Support the release of social activist Nguyen Ngoc Nhu Quynh from unjust Vietnamese gov.

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Nguyen Ngoc Nhu Quynh, also known as Mother Mushroom on the Internet, is a Vietnamese blogger and social activist. She fights for issues that will not only benefit her two young children as they grow up but for all Vietnamese families as she raises awareness on topics ranging from environmental concerns to human rights issues. She was arrested in October for speaking out against the Communist Government of Vietnam. Speaking out against the government and voicing concerns for human rights against corruption should not be a crime. Sign this petition and take a stand against the oppressive Vietnamese government to urge the release of Nguyen Ngoc Nhu Quynh and others activists who have been wrongfully incarcerated.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm trên cộng đồng mạng, là 1 nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam. Như Quỳnh đấu tranh không chỉ cho quyền lợi của hai con nhỏ khi lớn lên mà còn cho tất cả cộng đồng người Việt, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về các vấn nạn môi trường và quyền con người. Cô ấy đã bị bắt vào tháng Mười vì lên tiếng chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lên tiếng chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản và nói lên quyền con người không phải là cái tội. Ký vào kiến nghị này và hãy đứng lên chống lại chính quyền Việt Nam áp bức để kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những nhà hoạt động xã hội đã bị bỏ tù oan sai.Today: Tan is counting on you

Tan Thai needs your help with “To Lam - Bo Truong Cong An: Support the release of social activist Nguyen Ngoc Nhu Quynh from unjust Vietnamese gov.”. Join Tan and 22,884 supporters today.