Gọi tắt THCS Ngoại Ngữ là "Ngữ" để không liên quan tới Chuyên Ngữ

Gọi tắt THCS Ngoại Ngữ là "Ngữ" để không liên quan tới Chuyên Ngữ

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Mimi Nguyen started this petition to Toàn dân Việt Nam

Đề nghị cách gọi tắt chính thức của THCS Ngoại Ngữ là "Ngữ" để tránh nhầm lẫn không đáng có với THPT Chuyên Ngoại Ngữ, với tên gọi "Chuyên Ngữ"

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!