TMGD GEREKLİLİKTİR, HAYAT KURTARIR.

TMGD GEREKLİLİKTİR, HAYAT KURTARIR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

TMKT ve tarafına Ertan Akgüneş bu kampanyayı başlattı

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görev ve sorumlulukları ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenmiştir. Bu kapsamda gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri TMGD istihdam etmek durumundadır.  Sorumluluklar sadece taşıyıcı yada sadece gönderene verilmemiştir. Alıcı ve boşaltan işletmelerde sorumluluk sahibidir. Akaryakıt istasyonlarına yada bir başka kuruma ayrıcalık tanımak diğer alıcı, boşaltan faaaliyetindeki tüm işletmelere haksızlık olacaktır. Bunun yanında bir TMGD hizmet verdiği kuruluşta taşıyıcıyı denetleyen mekanizma olmalıdır. İstasyon birkaç tehlikeli madde grubunu alıyor ve bunu perakende satıyor olabilir.  Yine de çalışan personele farkındalık eğitimi verilmelidir, işletme denetlenmelidir ve yön gösterilmelidir. 

Tehlikeli madde ile muhatap olan yıllık 50 ton ve üzerinde işlem yapan tüm işletmeler TMGD atamasını yapmalıdır. Akaryakıt istasyonları ve alıcı boşaltan konumundaki diğer işletmeler kapsam dışında tutulamaz. Bu konuda gerekli denetimlerin ivedilikle yapılmasını ve kurallara uyan istasyon ve diğer işletmelerin daha fazla mağdur olmamasını temenni ederim.

 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.