TMGD GEREKLİLİKTİR, HAYAT KURTARIR.

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ali güzel
3 years ago
Olması gereken

Thanks for adding your voice.

Hatice Yuyucu
3 years ago
Danışmanların ve Tmgd kuruluşlarının ayakta kalabilmesi ve vardığını devam ettirebilmesi için mevcut yapının muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Thanks for adding your voice.

Kamil Baklacıoğlu
3 years ago
ADR ve dolayısıyla TMGD Tüm canlılar ve çevre için vazgeçilmezdir. Kurallar ve yasalar herkes için eşit uygulanmalıdır.

Thanks for adding your voice.

Bugra Tan
3 years ago
Tehlikeli Madde Güvenliğinin gerekliliğinin farkındayım.

Thanks for adding your voice.

İsmail Aslan
3 years ago
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı doğa ve canlılar için önemlidir.

Thanks for adding your voice.

merve tok
3 years ago
TMKT gerekliliktir hayat kurtarır

Thanks for adding your voice.

Güneş Naziye Yangaz
3 years ago
TMGD gerekliIiktir, önemlidir, hayat kurtarır

Thanks for adding your voice.

mehmet salih topsakal
3 years ago
.

Thanks for adding your voice.

ozan kamacı
3 years ago
ADR anlaşmasında Tehlikeli Maddelerle iştigal eden tarafların bu tehlikeli maddelerin taşınmasının icanlılar ve çevreye etkilerinin en aza indirilmesi amaçlandırılmıştır. Türkiye de bu anlaşmaya 2010 yılında taraf olmuştur ve ADR Anlaşmasında tanımlanan gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Thanks for adding your voice.

POLİSE 3600 EK GÖSTERGE
3 years ago
TMGD ve TMGDK olmazsa olmaz.