'OK Boomer' ifadesini eşdeğerinin 'tamam moruk' olarak kabul edilmesi

'OK Boomer' ifadesini eşdeğerinin 'tamam moruk' olarak kabul edilmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TKTD ve tarafına Elçin YİĞİTOĞLU bu kampanyayı başlattı

Günümüzde internet ve sosyal medya araçları sayesinde hızla gelişen ve ilerleyen iletişim olanakları insanları yakınlaştırdığı gibi aynı zamanda kültürü de aynı hızla geliştirmiş, hatta kendi iç kültürü olan 'internet kültürü'nü yaratmıştır.

Bu kültürün muhatabı olan insanlar hızla değiştirebildikleri bu kültüre sürekli yeni kelime ve deyimler eklemektedir. 'OK Boomer' ifadesi de yaşlı insanların gelenekçi sabit inançlarını değişen dünya düzenine zorlamaya çalıştıkları ifadelerine karşı bu ifadelerden bıkmış gençlerin kullandığı bir deyimdir.

Kampanyamın amacı bu ifadeyi dilimize kazandırarak  hem dilimizi zenginleştirmek hem de çevirmenlerin işini kolaylaştırmaktır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.