TİYATRODAN MEKTUP VAR

TİYATRODAN MEKTUP VAR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tarafına Karadeniz Tiyatrolar Birliği bu kampanyayı başlattı

KARADENİZ TİYATROLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

“Amatör Tiyatrolardan Kamuoyuna Açık Mektup”

   Amatör tiyatrolara verilen proje desteği 05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile Kültür bakanlığı güzel sanatlar genel müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır. Amatör Tiyatrolar bulundukları bölgelerde halkın sanatla olan en önemli bağlarından bir tanesidir. Asıl işlerinden bağımsız olarak bir araya gelen insanların herhangi bir karşılık beklemeksizin yürüttükleri bu faaliyet kültürün yaşatılması için kullanılan en önemli araçtır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluş amaçlarından bir tanesi de halkın kültür ve sanatla olan ilişkisini güçlendirmek, onların daha fazla sanat üretmesi için ön ayak olmaktır. Bu amaçla gerekli örgütlenmeyi de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri vasıtasıyla bizzat Bakanlık yürütür.

  Hal böyleyken insanların kendi çabalarıyla bir araya gelip, ortaya çıkardıkları böyle bir sanat organizasyonuna küçük de olsa bir destek sağlamak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelikli görevlerinden biri olmalıdır. Ayrıca Anayasanın 64. Maddesi “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır. “ hükmüne yer vermektedir

Yukarıda saydığımız gerekçeler ışığında Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan taleplerimiz şunlardır.

-        Amatör Tiyatro desteğinin mevcut Yönetmeliğe yeniden eklenerek Devlet desteğinin sürdürülmesi veya Devlet desteğinin nakdi olarak sürdürülmemesi halinde;

a-     Amatör Tiyatro gruplarının oynadığı oyunların telif ücretlerinin (Yazara ödenen) Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenmesi;

b-     Amatör Tiyatro gruplarının oyunlarını oynayabilmeleri için salon desteği sağlanması (Bakanlığa ait salonların bulunduğu iller ve ilçelerde haftanın belli günlerinde ücretsiz gün tahsisi, Yerel Yönetimlere ait salonların olduğu il ve ilçelerde yapılacak bir protokol ile ücretsiz gün tahsisi ya da salon ücretlerinin ödenmesi)

c-     Dekor, Kostüm ve Aksesuar desteğinin sağlanması, (Devlet Tiyatroları ve Opera Bale Müdürlükleri ile bir protokol hazırlanarak sezon sonunda repertuvardan kalkan oyunlara ait dekor, kostüm ve aksesuarların Amatör Tiyatro gruplarına devredilmesi)

d-     Amatör Tiyatro gruplarının oynayacakları oyunların afiş, broşür ve davetiyelerinin o illerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince bastırılması,

 

Bakanlık Amatör Tiyatro gruplarından hangilerinin bu desteklerden faydalanması gerektiğine bir komisyon marifetiyle karar verebilir ve İl Müdürlükleri ile koordineli olarak bu desteğin amacına ulaşmasını sağlayabilir.

            Ekonomik tedbirler çerçevesinde nakdi olarak sağlanamayan desteğin ayni olarak yapılması sağlanırsa bölgelerinde sanatla uğraşan yüzlerce insanın çevrelerini iyileştirmek için daha fazla çalıştığını göreceksiniz.

            “Sanat mutluluk verir ve mutluluk en hızlı yayılan virüstür.”

Kamuoyuna önemle duyurulur.

          

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.