Tinestafetten = Ulovlig reklame mot barn

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Tinestafetten er et årlig arrangement som innebærer massiv reklame for Tines melkeproduktrekke, inklusivt smaksprøver, overdreven bruk av logomateriale - der reklamen AKTIVT rettes mot barn.

Markedsføringsloven § 19 sier det skal utvises særlig aktsomhet når reklame rettes mot barn: "Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet."

Tinestafetten er i strid med lovverket, og TINE bør enten avslutte stafetten, eller påkreves å redusere mengden reklame de retter mot barna. Måten de holder på, og får holde på, er uansvarlig.

Når så mange som 100 000 barn deltar i en markedsføringskampanje, og skoler helt åpenbart takker ja til gratisarrangementer av denne typen, så er det åpenbart at skolen selv ikke tar ansvar for å beskytte barna mot ulovlig markedsføring.

Hvor er Forbrukertilsynet i alt dette?