Petition Closed

Stop 10 år mere med glyfosat!

This petition had 329,040 supporters


Efter EU’s medlemslande har forhandlet i årevis skal de nu beslutte om tilladelsen til at bruge glyfosat skal forlænges.

Borgere over hele Europa har protesteret imod forlængelsen, og flere steder har de også haft succes: Frankrig, Italien og Østrig har allerede bekendtgjort at de vil stemme imod. Men Danmark forventes at stemme for en forlængelse.

Hvert land har en stemme og hver en stemme er afgørende. Hvis regeringerne bliver overtalt af bekymrede borgere til at stemme nej til en forlængelse kan vi forhindre at vores marker, natur og haver fortsat sprøjtes til med dette farlige pesticid! Hvis landene stemmer for eller stemmer blankt risikerer vi 10 år mere med glyfosat. Der må vi lægge pres på den regeringen!

Glyfosat anvendes hovedsageligt i landbruget som en ukrudtsdræber. Det medfører betydelige risici for menneskers sundhed og for miljø og natur. Verdenssundhedsorganisationen WHO betegner glyfosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende” for mennesker. Dyr må se deres naturlige levesteder forsvinde, når glyfosat dræber de planter der ikke kan modstå giftstoffet.

Vi har i år en enestående mulighed for at forbyde glyfosat i landbruget i Europa. Repræsentanter for de europæiske regeringer mødes på onsdag den 25. oktober for at stemme om tilladelsen. Ved at skrive under på denne underskriftindsamling er du med til at lægge pres på den danske og de øvrige europæiske regeringer.

Efter en udfasningsperiode kan det lade sig gøre at få en fremtid uden glyfosat i vores natur, mad, kroppe og drikkevand!

OPDATERING 08/11/2017 :

Da EU's komité mødtes den 25. oktober blev der ikke stemt. Medlemslandene  kunne - igen - ikke blive enige om hvorvidt de skulle forny tilladelsen eller ej. For at kunne træffe en afgørelse skal der være et kvalificeret flertal enten for eller imod, dvs. 55% af landene som tilsammen repræsenterer 65% af EU's samlede befolkning skal enes. 

Imorgen mødes komitéen igen. Kommissionen har foreslået at forny tilladelsen i de næste fem år.Rygtet siger at der måske kan lande et kompromis på fire år.

Vi takker nej til en tilladelse til glyfosat overhovedet! Gør som 285.000 europæere og fortæl medlemslandene at vi ønsker en natur uden gift!

 

 Today: Margrete is counting on you

Margrete Auken needs your help with “Til den danske regering: Stop 10 år mere med glyfosat!”. Join Margrete and 329,039 supporters today.