Yetersiz İTO 22.komite istifa et!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı
İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı  

Sayın yetkililer 09.04.2018 tarihinde yapılan İstanbul Ticaret Odası meslek komite seçimlerinde 22 nolu
Şehir içi yolcu taşımacılığı komitesinde
yaklaşık 15.000 olan hazirun’nun %12’lik kısmı seçimlere katılım sağlamış ve %5,3 oranında alınan oy ile seçim kazanılmıştır. Meslek komitesi seçimlerine katılım oranının düşük olmasının ve sandığa demokratik hakkın yansıtılamadığı nedeni ile geçerli ve mazeretli olarak biz şehir içi yolcu taşımacılığı 22.komite üyeleri için bazı örnekler aşağıdaki gibidir.
1-Seçimin hafta içi ve mesai Saat’inde olması.
2-81 komite seçiminin aynı salonda ve aynı anda yapılması.                            3-1.ve 2. mazeretlere bağlı olarak 22.komite üyelerinin bir çoğu’nun öğrenci servisi toplama ve
dağıtma saatlerinde oy kullanmak için salona gelememeleri.
4-22.komite üyelerinin seçimin hafta içi ve mesai saatlerinde olması nedeni ile diğer
komitelerden farklı olarak şehrin ve iş hayatının bazı işleyişlerine zarar vermemek adına (hava
limanı servisleri,resmi kurum servisleri ve fabrika servisleri ) gibi kurum işleyişini aksatmamak
5-İstanbul’un 39 ilçesinde kendi araçları ile bireysel olarak aktif çalışan üyelerin seçim saati ve
seçim alanındaki yoğunluğu göz önüne alarak seçim alanına gelememeleri.
6-22.komite üyelerinin %80’lik bölümünün seçimin günü ve saat’inde aktif olarak çalışmak
zorunda
olması.
Yukarıda belirtilen bazı örnekler ile Hazirun’un seçime yeterli sayıda katılamadığı ve demokratik
tercihini yapmakta haklı ve mazeretli nedenleri ile sandığa yansıtamadığı açıkça görüldüğü
üzere, İstanbul Ticaret Odası’nın 22. Komite seçimlerinin olağan üstü yapılma kararını talep
etmekteyiz.
İstanbul ulaşımının yaklaşık %27’lik toplu taşımasını gerçekleştiren 22.komite üyelerinin hafta
içi aynı anda seçime gelmelerinin mümkün olmadığı ve olsa dahi şehrin ulaşımına ve trafik
akışına engel teşkil edeceği nedeni ile talep ettiğimiz 22.komite seçimlerinin olağan üstü olarak
hafta sonu yapılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ediyoruz.
Saygılarımızla 

İTO 22.komite üyeleri.