Petition Against Exam Rule 2.10

0 have signed. Let’s get to 2,500!


 

(Dutch Version Below)

English:

Dear General Council and Board of Directors of The Hague University of Applied Sciences,

We the students of the Faculty Public Management, Law and Security (BRV) are writing this petition in able to repeal “The Toilet Rule” found under article 2 subsection 2.10 of the Test Regulations. It has been a growing concern during the past academic year on why the students are not allowed to go to the toilets for the first two hours of a test and furthermore not allowed at all to visit the toilet if a test is two hours or less. Aside from that, a student may not visit the toilet during the last fifteen minutes of an exam under 2.12, which in combination with article 2.10 leaves the students with little to no time to visit the toilet.

We would like to repeal this “Toilet Rule” due to the following reasons:

First of all, we students were never provided with a reasoned explanation as to why this rule was adopted. However, students have been informed by other Council members that the rule was adopted to prevent cheating. Nevertheless, the time to visit the toilet does not make any difference when it comes to cheating. If cheating should be an issue, the university should rather assure that the invigilators check students and the bathroom facilities more adequately. Furthermore, students feel the high urge to visit the toilet under stress and nervousness which various research can affirm, and which many students have been complaining about. Once students feel the high urge to visit the toilet, the level of concentration drops significantly and valuable examination time is lost. Next, if students are only allowed to visit the toilet after two hours of the exam, many students go at the same time and, hence, students need to wait in line to go to the toilet which takes away a lot of the examination time. Additionally, many students being permitted to visit the toilet at the same time after two hours of the exam creates noise disturbances and distraction to other students.

Due to the preceding reasoning, we, the students of the Faculty Public Management, Law and Security, request that article 2 subsection 2.10 of the Test Regulations to be replaced by a more reasonable “Toilet Rule” where students are allowed to visit the bathroom for a longer period during the examination time.

 

Nederlands:

Geacht College van Bestuur, geachte leden van de Hogeschoolraad van De Haagse Hogeschool,

Wij, de studenten van de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV), schrijven deze petitie om te bewerkstelligen dat de zogenoemde “toilet regel” zoals gesteld in artikel 2.10 van het Toetsregeling wordt ingetrokken, dan wel wordt aangepast. Het afgelopen collegejaar zijn de zorgen bij de studenten gestegen. De studenten vragen zich af waarom zij de eerste twee uren van een tentamen niet naar het toilet mogen. Duurt een tentamen twee uur of korter, dan is het studenten überhaupt niet toegestaan gebruik te maken van het toilet. Daarnaast is het de student niet toegestaan om de laatste 15 minuten van een tentamen naar het toilet te gaan. Dit in combinatie met artikel 2.10 rest de studenten een te klein tijdsbestek om een bezoek te brengen aan het toilet.

 Wij maken bezwaar tegen dit artikel om de volgende redenen.

 Allereerst zijn wij, studenten, nooit van een goede verklaring voorzien waarom de toiletregel is ingevoerd. Van de medezeggenschapsleden hebben wij te horen gekregen dat de toiletregel is ingevoerd om fraude te voorkomen. Indien er sprake is van een groeiend aantal fraudegevallen, moet De Haagse Hogeschool dit op een andere manier aanpakken. Surveillanten zouden bijvoorbeeld wc’s en andere faciliteiten adequater kunnen controleren.

Studenten hebben de neiging om eerder naar de wc te gaan wanneer stress en zenuwen een rol spelen, dat door veel onderzoeken onderbouwd kan worden. Om die reden protesteren veel tegen deze toiletregel. Zodra studenten de behoefte hebben om naar de wc te gaan, heeft dit impact op de concentratie van de student en is kostbare examentijd verloren gegaan.

Dan rest nog een ander gevolg van de toiletregel. Als studenten pas na twee uur na aanvang van een tentamen naar het toilet mogen gaan, is de kans aanzienlijk dat studenten tegelijk opstaan om naar het toilet te gaan. Dit brengt mee dat studenten in de rij gaan staan en dat kost tijd. Kostbare tijd, die de betreffende student anders aan zijn tentamen had kunnen besteden. Voorts is het niet mogelijk dat studenten tegelijk naar het toilet mogen, wat weer zorgt voor ruis en afleiding voor andere studenten.

Om bovenstaande redenen, verzoeken wij, studenten van de Faculteit voor Bestuur, Recht en Veiligheid, dat artikel 2.10 van de Toetsregeling wordt vervangen door een bepaling die aansluit bij de wensen en behoeftes van de studenten zodat zij gedurende het tentamen op eerdere tijdstippen de gelegenheid krijgen om van het toilet gebruik te maken.