Petition Closed

درخواست ملی اهدای اسکار فرهادی به نامزد نوبل صلح/ تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها

This petition had 19 supporters


ایران از دیربازدر چهار راه حوادث بوده است ولی گویی در همه بزنگاه­ های سختِ این مرز و بوم ، دستی پنهان مردم را «بیدار» کرده است تا نقشی بلندتر بزنند.

نقشی به بلندای قیام سی تیر 1331 در پاس­ داشتن خون­ دل ­های مصدق

نقشی به بلندای ملی­­ کردن صنعت نفت

نقشی به بلندای حماسه­ های جنگ

نقشی به بلندایِ وطن

امروز همه می­ دانیم که ایران آماج تهدیدها، تهمت­ ها و تحقیرهایی شده است که هیچ نسبتی با تاریخ این مرز و بوم ندارند.

لابی­ های ضد ایرانی، شیوخ نفتی پرکینة خلیج فارس ودیگر دشمنان می­ کوشند که تصویری خشن و عقب­ مانده از ملتی ارائه دهند که برای بیش از دوهزاره پرچم­دارِ فرهنگ وتمدن بوده ­اند.

و بی­ گمان این تصویرسازی مخدوش، مقدمه­ ایست برای تحریف چهره واقعی ایران تا جاهلان جنگ طلب، اذهان عمومی را برای ایجاد فشار بیشتر و حتی جنگی دیگر همراه خویش سازند.

و «بیداری» ما می­ تواند تصویر درخشان و درستِ منش مردم ایران را به جهان ارائه دهد و نقشه ­هایِ ضد ایرانی را بی ­ثمر کند.

هرچند که گاه سیاست­ های هیجانی و نامعقول  به تقویت پروژه ایران هراسی دامن زده و مُلک و ملت را بیش از پیش در معرض خطرهای جدی قرار داده است؛ اما حال که رایحه­ ای از امید در کالبد فرسوده مردم دمیده شده است، مبارزه اهمیتی دوباره می­ یابد. نه مبارزه با ملت­ ها که مبارزه  با تحقیر «انسان» واندیشه ­های موهوم افراطیون. نه مبارزه به وسیله شعارهای تندِ توخالی که مبارزه با هنر محبوب و دیپلماسی معقول. نه مبارزه برای فتح جغرافیایی و خون­ ریزی که مبارزه برای آفرینش صلح و آشتی.

بی­ گمان پیام انتخاب نمایندگان و حمایت گسترده مردم از فرهادی بخشی از این مبارزه است چنان­که لبخند وکوشش­ های بی دریغ ظریف.

و چه زیباست که در این ایامِ سخت، بین این دو عرصه به جای دیوار، پلی بزنیم تا به جهان نشان دهیم که ایران به احترام ظریف و فرهادی و منش آنها می­ ایستد؛ تا پیام اخلاقی ­ای که مردم ایران به­ وسیله فرهادی به جهان فرستادند را تکمیل کنیم. تا نشان دهیم همراه همه مردمی که در جهان ـ ­صلح را پاس می­ دارند ـ هستیم. تا نشان دهیم میان ملت ­ها از هر رنگ و نژاد و مذهبی که باشند پل ­های بیشتری است تا دیوار. چرا که همه فرزندان انسان را فطرتی است مشترک و پاک.

وچه به ­جاست که از فرهادی عزیز و تیم محبوبش در این زمانه پر از بیم و امید بخواهیم که بار دیگر نماینده مردم ایران شوند تا از طرف مردم، در اقدامی ملی ونمادین، دستاوردشان را به صلح وآشتی هدیه دهند.

به کسی که دوباره عزت، منش ومنافع ملی مردم ایران را احیا کرد. به کسی که مدت ­هاست بی ­شائبه بیرون از مرزها  برای وطن می ­جنگد و در درون کشور ملامت­ ها وتلخی­ ها می ­بیند اما خم به ابرو که نمی­ آورد هیچ، هنوز برافراشته است و می­ خندد

به محمدجواد ظریف.Today: سفیران صلح is counting on you

سفیران صلح needs your help with “This petition will be delivered to: : درخواست ملی اهدای اسکار فرهادی به نامزد نوبل صلح/ تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها”. Join سفیران صلح and 18 supporters today.