PL/EN Walczymy o życie Alfiego!/Figthing for Alfie's next day!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


For English scroll down!

Polski:

Niespełna dwuletni Alfie Evans otwiera oczy, porusza rączkami, nawet ziewa. Lekarze twierdzą jednak, że to pozory. Chłopiec cierpi na bardzo poważną, niezdiagnozowaną jeszcze do końca i śmiertelną chorobę, która niszczy jego układ nerwowy. Orzekli, że praktycznie nie ma mózgu, więc nie ma sensu utrzymywać go sztucznie przy życiu. 

Alfie przebywa w szpitalu dziecięcym Alder Hey w Liverpoolu od grudnia 2016 roku. Cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. 

Po roku - w grudniu 2017 - szpital domagał się już przez sądem odebrania praw rodzicielskich Evansom i zgody na odłączenie dziecka od aparatury podtrzymującej je przy życiu.

23 kwietnia włoskie władze przyznały tymczasem chłopcu obywatelstwo, by ułatwić mu podróż do Włoch. Prawnicy rodziców po raz kolejny poprosili wtedy o interwencję Sąd Najwyższy, ale ich wniosek o podtrzymanie dziecka przy życiu został odrzucony.

Sędzia prowadzący sprawę zdecydował też, że lekarze mają odłączyć chłopca od aparatury podtrzymującej życie o godz. 21. Tak też się stało.

We wtorek 24 kwietnia Alfie wciąż żył. Rodzice wrócili wtedy do sądu w Liverpoolu z kolejnym wnioskiem - o pozwolenie na podróż do Włoch. 

W opublikowanym 26 kwietnia we włoskiej telewizji wywiadzie ojciec dwulatka zaapelował do papieża, by ten przyleciał do Liverpoolu. Młody ojciec twierdzi, że papież zobaczy wtedy, że Alfie jest "zakładnikiem szpitala".

English:

 Less than two years old Alfie Evans opens his eyes, moves his hands, even yawns. Doctors, however, say that this is a semblance. The boy suffers from a very serious, still undiagnosed and fatal disease that destroys his nervous system. They have ruled that there is practically no brain, so it makes no sense to keep it artificially alive.

Alfie has been at Alder Hey Children's Hospital in Liverpool since December 2016. He suffers from a neurological disease that has not been diagnosed so far.

After a year - in December 2017 - the hospital was already demanding that the court remove the parental rights of the Evans and agree to disconnect the child from the apparatus that keeps them alive.

On 23 April, the Italian authorities granted the boy citizenship to facilitate his trip to Italy. Lawyers of parents once again asked the Supreme Court to intervene, but their request to keep the child alive was rejected.

The judge conducting the case also decided that the doctors are to detach the boy from the life support apparatus at 21. That's what happened.

On Tuesday, April 24, Alfie was still alive. The parents then returned to the court in Liverpool with another application - for permission to travel to Italy.

In an interview published on an Italian TV interview on 26 April, the father of the two-year-old appealed to the pope to fly to Liverpool. The young father claims that the Pope will see that Alfie is a "hostage to the hospital."